De club in de krant

9 dec 2014

Marathondag P.V. De Doorzetters ALBLASSERDAM – Bar en boos waren de weersomstandigheden afgelopen zaterdagmiddag. Dit weerhield de leden, maar ook niet-leden niet van een bezoekje aan de jaarlijkse Marathondag van P.V. De Doorzetters in haar clubhuis aan de Randweg. Verschillende duivenbezitters hadden een viertal vogels ter keuring ingezonden. Van de mogelijkheid om te bieden op bonnen, die recht gaven op jonge duiven of duiveneieren, werd enthousiast gebruik gemaakt.

P.V.De Doorzetters Foto Ria Scholten.

Door het gratis ter beschikking stellen van tegoedbonnen voor jonge duiven of duiveneieren sponsoren de prominenten onze vereniging. Vandaag vindt ook de trekking van de verloting plaats en draait het rad van avontuur op volle toeren, vertelde voorzitter Henk Visser.Op deze manier genereren wij de extra financieen die nodig zijn om onze vereniging draaiend te houden. De meeste duivenliefhebbers houden zich al vanaf jonge leeftijd met hun hobbysport bezig. Het is mooi om duifjes te zien opgroeien en er mee te spelen, aldus tweede voorzitter Jaap van Vlijmen. Het blijft bijzonder dat een duif na de vlucht letterlijk uit de lucht komt vallen. Op de vraag hoe zij de weg naar hun hok terug kunnen vinden kan niemand met zekerheid antwoord geven. De clubgenoten realiseren zich dat de beeldvorming rond de duivensport niet altijd positief is.We willen graag vertellen over de manier waarop wij met onze dieren omgaan. Het vervoer is aan strenge regels gebonden. Hierbij kun je denken aan verplichte drinkpauzes, een maximaal aantal duiven per box en een optimale klimaatbeheersing. Veel maatregelen zijn op aangeven van duiveneigenaren ingevoerd. Je zorgt niet dagelijks voor een dier om het vervolgens in een boerenkar naar Frankrijk te vervoeren. Postduiven houden van vliegen. Als je hen ’s morgens vroeg loslaat kunnen ze zomaar twee uur wegblijven. Veel mensen realiseren zich bovendien niet dat een duif, afhankelijk van de weersomstandigheden, een snelheid van meer dan honderd kilometer per uur kan halen. Het bekende ‘klokken’ is achterhaald door nieuwe technieken, vertelt penningmeester Hans de Bruin.De duif heeft een chip in zijn voetring. Op de klep van het duivenhok is een magnetisch veld aangebracht. Zodra het dier landt wordt hij of zij ‘geconstateerd’. De duiven vliegen van april tot half september. Kwalitatief goede hokken, kwaliteitsvoer, medische kosten, transportkosten en de eerder genoemde elektronica maken de duivensport niet goedkoop. Om die reden kiezen liefhebbers er nogal eens voor om met meerdere personen op eenzelfde locatie duiven te houden. Voor belangstellenden is het mogelijk om vrijblijvend een kijkje te nemen bij een van de leden te nemen.We komen regelmatig bij elkaar, vertellen de mannen.In het vliegseizoen om na te praten over de vlucht, maar ook om van gedachte te wisselen over onze hobby. In het winterseizoen houden we een klaverjastoernooi en een feestavond voor de leden.