Teletekst voor Combinatie Elkhuizen, Blois

En voor de derde keer dit jaar is het raak in onze vereniging. Nu pakken Wim en Esmeralda een mooie tijdduif op Blois, 1 augustus 2020. Met een snelheid van 1316 m/min was dit goed voor een vierde plaats. Dit was niet alleen in de afdeling, maar in heel sector 2!

Het bestuur en de leden van P.V. de Doorzetters feliciteren Combinatie Elkhuizen met deze mooie prestatie

Teletekst voor Familie Toom, Bordeaux

Ondanks de verhuizing van de kolonie naar het nieuwe adres, weten Bart en Sebastiaan weer uit te halen en bemachtigen een mooie 7e plaats op teletekst in Zuid-Holland, op Bordeaux, 24 juli 2020.

Het bestuur en de leden van P.V. de Doorzetters feliciteren de familie Toom met deze mooie prestatie

Gero Dijk op teletekst, Pontoise.

En dat is weer een teletekstnotering voor Gero en Evelien Dijk, op de midfondvlucht Pontoise, 27 juni 2020!! De duiven kwamen met een sneltreinvaartje naar huis gesneld en met een snelheid van 1733 m/min pakken Gero en Evelien hiermee de 6e plaats in afdeling 5 en dus op teletekst!

Bestuur en leden feliciteren Gero en Evelien met deze fantastische prestatie!

Corona maatregelen voor tijdens het inkorven

Wij zullen als P.V. De Doorzetters als volgt te werk gaan:

Allereerst zullen we een WhatsApp groep aanmaken waarin we elkaar de benodigde informatie zullen verstrekken. Leon de Jong zal deze Whats-App groep beheren. Op woensdag melden de leden zich die mee willen doen met de vlucht van het aankomende weekend via de WhatsApp groep aan waarbij ook het geschatte aantal duiven wat men wil spelen, waarbij nestdoffers apart dienen te worden aangemeld. Dit dient te gebeuren voor 19.00 uur. Op woensdag avond zal dan ook dezelfde procedure gevolg worden als normaal met “de balletjes”. Leon de Jong zal dit verzorgen waarna hij op donderdag een overzicht zal versturen via de WhatsApp groep naar de deelnemers hoe laat zij bij het lokaal de manden en de klokken dienen af te geven.

Indien je niet in de gelegenheid bent om 17.30 uur eventueel in het lokaal aanwezig te zijn om in te korven dan dit graag even doorgeven aan Leon de Jong dan zorgt hij ervoor dat je na 18.30 uur pas aan de beurt bent.

Bovenstaande geldt bij inkorven op vrijdag en indien we op donderdag inkorven dient de informatie dus een dag eerder (dinsdag) te worden aangeleverd.

Op de toegewezen tijd meldt de liefhebber zich op de dag van inkorving waarbij hij aan de Randweg zijde van het lokaal de duiven en de klok aanlevert op de tafels welke voor de deur zijn geplaatst.

Weduwnaars, nestdoffers en duivinnen moeten aangeleverd worden in aparte manden waarop vermeldt staat wat de desbetreffende mand bevat tezamen met de klok. Alle duiven moeten voorzien zijn van een chipring of chipclip (voorschrift NPO) en vrachtduiven kunnen niet worden ingekorfd i.v.m. de logistiek. Tevens verzoeken we de liefhebbers om lege chipringen mee te nemen daar het altijd mogelijk is dat er een chipring kapot gaat en we in dat geval een nieuwe chipring kunnen toewijzen. Verder kunnen er alleen chipringen worden toegewezen aan ringnummers die reeds in de klok staan!!!!

Zowel de klok als de manden zullen door de toezichthouder worden gedesinfecteerd bij aanname. Hierna wacht de liefhebber in zijn auto of buiten het lokaal tot dat de duiven zijn ingekorfd  en de klok is vrijgegeven, waarna de toezichthouder de manden en klokken desinfecteert en worden teruggegeven aan de liefhebber.

Als alle duiven zijn ingekorfd en de vrachtwagen is gearriveerd zorgt een 6 tal leden voor het laden van de manden in de vrachtwagen.

Van deze 6 leden bevinden er zich 2 in het lokaal om de manden op de tafels voor de deur gereed te zetten, 2 leden vervoeren buiten het lokaal de manden van de tafel naar de vrachtwagen en de laatste 2 leden bevinden zich op de steiger om de manden in de vrachtwagen te plaatsen. Deze leden dragen tijdens het mandentransport handschoenen welke worden verstrekt door de toezichthouder en de voorgeschreven afstand van 1,5 mtr. wordt steeds in acht genomen.

Na aflopen van de vlucht wordt via de Whatsapp groep gecommuniceerd hoe laat de klokken worden aangeleverd bij het lokaal en gedesinfecteerd worden. Indien alle klokken zijn uitgelezen en een aankomstlijst is gemaakt zal worden gecommuniceerd via de WhatsApp groep wanneer de klokken, gedesinfecteerd en wel,  kunnen worden afgehaald. Ook dit geschiedt volgens tijdsafspraak.

Betreffende het voldoen van de vrachtgelden zal ook tezamen met de aankomstlijst een betalingsoverzicht gestuurd worden waarvan de desbetreffende liefhebber het voor hem geldende bedrag dient over te maken op de bankrekening van de vereniging. t.n.v. Penningmeester PV de Doorzetters.

Dit is een dekkende oplossing waarbij we echter wel in acht moeten nemen dat er zich maar 3 leden in het gebouw mogen bevinden.

De kleine deur blijft op slot en de grote zijdeur blokkeren we met tafels om zodoende altijd volgens het protocol te werken.

Tevens zijn de overige tafels in het lokaal dusdanig geplaatst dat er altijd de vereiste 1,5 mtr. in acht genomen wordt. Het invullen van de personele bezetting geschiedt in dit geval door de bestuursleden en de jongere liefhebbers.

Wim Elkhuizen en Leon de Jong zorgen voor de klokken en computerwerkzaamheden.

Als toezichthouders hebben we Bertus Kraan en Gero Dijk.

Voor het inkorven en het laden van de manden in de vracht wagen hebben we Willie Roodnat, Leo Middelkoop, Gero Dijk, Sakis Minovgioudis, Sebastiaan Toom, Bertus Kraan, Wim Elkhuizen, Leon de Jong, Gert-Jan de Ruiter en Henk Visser bereid gevonden.

Daarbij gaan we er van uit dat we onderling afspreken wie wat wanneer doet en altijd er voor zorgdragen dat er zich maximaal 3 personen in het lokaal bevinden en dat er altijd afstand wordt gehouden van minimaal 1,5 mtr.

De communicatie over dit geheel gaat via de reeds besproken WhatsApp groep.

Tevens willen we jullie vriendelijk verzoeken om niet in de directe omgeving van het lokaal met een aantal liefhebbers gezellig een praatje te maken daar dit voor jezelf en voor ons vervelende gevolgen kan hebben in de vorm van geldboetes voor de individuele leden en eventuele sluiting voor de vereniging.

Kortom, wees verstandig en voorkom dit soort problemen.

Verder wensen we jullie via deze weg alvast weer veel plezier met de duiven en blijf gezond!

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Henk Visser

P.V. De Doorzetters

Teletekst voor Comb.Elkhuizen.

Het moet niet gekker worden! Weer een teletekstvermelding voor onze vereniging! Was het vorige week de tweede keer voor Roodnat & Middelkoop, deze week is het voor de tweede keer raak voor Combinatie Elkhuizen! Op de uitgestelde vlucht vanuit Blois spelen zij de 5e! Mooie prestatie!

Teletekst voor Comb.Elkhuizen en Comb.Roodnat & Middelkoop.

Weer teletekst voor onze vereniging. Argenton, normaal gesproken al een zware vlucht, was dit jaar extra moeilijk en zwaar. Toch hadden twee van onze liefhebbers hun duiven goed in vorm en zij kwamen daarmee ook op teletekst: Combinatie Elkhuizen speelde de 6e en Roodnat & Middelkoop de 7e! Wat een mooie prestatie!

Teletekst voor Combinatie de Jong.

Op de tweede overnachtfond-vlucht van dit jaar is het alweer raak in onze vereniging! Combinatie de Jong pakt op zondag 22 juni op Bordeaux een dubbelklapper: een 3e en een 6e prijs van 2481 duiven!! Een fantastische prestatie.

Teletekst voor Familie Toom.

Op de eerste overnachtfond-vlucht van dit jaar is het al meteen raak in onze vereniging. Familie Toom pakt 14 juni op St. Vincent de 9e van 1943 duiven!! Dit terwijl het een zware vlucht was.