Geschiedenis

Historisch overzicht.

Op 3 oktober 1953 namen een paar duivenliefhebbers in Alblasserdam het initiatief een nieuwe duivenvereniging op te richten, een vereniging die alleen op zondag zou concoursen. Zij stuurden de plaatselijke liefhebbers die daar wel wat voor voelden informatie toe. Zaterdag 11 oktober vond in de vergaderzaal bij café Van Krimpen om 10 uur in de ochtend de oprichtingsvergadering plaats. Hierbij waren 26 duivenliefhebbers aanwezig waarvan er al direct 24 lid werden. Er moest natuurlijk ook een naam gekozen worden voor de nieuwe vereniging. Dit was niet zo heel moeilijk, want er was al zo vaak geprobeerd een vereniging op te zetten voor liefhebbers die op zondag met de duiven wilden spelen en nu was het dan eindelijk gelukt. Toepasselijk werd de naam ‘De Doorzetters’ gekozen. Want ware doorzetters waren het …

De eerste locatie om duiven in te korven was aan het Zuiderstek, later werd dat gedaan in de Kerkstraat en de huidige locatie is aan de Randweg. Er werd in het begin gevlogen in de ‘Lek & Merwestreek’ binnen Afdeling C. In 1954 werd er dan voor de eerste keer ingemand. Het is best leuk de aantallen duiven te vermelden uit die tijd: over het gehele eerste jaar waren dat 4554 duiven. Op dit moment worden er alleen al met de jonge duiven bijna het dubbele aantal duiven ingekorfd.

In 1955 is het aantal leden reeds gestegen naar 38. Een aantal later in 1963 is het aantal leden zelfs gegroeid naar 44 en in 1968 zijn dat er 48.
Een aantal jaren is er vanuit de Kerkstraat gevlogen en in 1966 werd een verenigingslokaal aan de Randweg gerealiseerd, onze huidige locatie.

Vanaf oktober 1972 werd voortaan op zaterdag gevlogen. In 1986 werd gestart met de bouw van een totaal nieuw clubgebouw dat op 14 maart 1987 wordt geopend. De vereniging gaat in 1989 over van ‘Afdeling C’ naar de ‘Afdeling West Zaterdagvliegers’. Dit duurt maar een paar jaar: het N.P.O voert de Unieke Werkgebieden in. Hierbij moet heel Zuid-Holland één afdeling worden: Afdeling 5. Hiermee houden ‘Afdeling C’ en ‘Afdeling West Zaterdagvliegers’ op te bestaan.

Bij de start van het seizoen 2007 vindt de laatste verandering plaats: onze buurvereniging De Postduif besluit zich op te heffen. Een groot aantal leden besluit om zich bij De Doorzetters aan te melden. Hierdoor groeit onze vereniging nog eens met een 20-tal leden. Al met al een hele verandering.

We bestaan dan intussen bijna 54 jaar en zijn een bloeiende vereniging met gemiddeld meer dan 60 actieve leden en een flink aantal donateurs. Het is tevens een hechte club. Zo is de feestavond ieder jaar een ware happening en zijn er gedurende de wintermaanden om de 2 weken klaverjasavonden voor leden en donateurs. Zo zijn er steeds (gratis) leuke prijzen te vervliegen tijdens het vliegseizoen. De maandagavonden zijn steevast de avonden waarbij een groot aantal leden in het clubgebouw gezellig bij elkaar komen om te ‘melken’. Vanzelfsprekend is er ieder jaar een tentoonstelling en is er voor de jeugd de terugkerende sinterklaasviering. Al vele jaren achtereen is er op de laatste vrijdagavond van het jaar ‘Marathondag’, met b.v. tentoonstelling, een bonnenverkoop en loterij. Ook kan er erwtensoep worden gegeten en zijn er tal van andere activiteiten en is de Marathondag uitgegroeid tot een regionale happening. Een klapper die zeker niet ongenoemd mag blijven is de jaarlijkse barbecue halverwege het vliegseizoen die een traditie is geworden.

Tot zover een kort overzicht van wat historische feiten van P.V. De Doorzetters.