Auteursarchief: admin

Teletekst voor Combinatie Elkhuizen, Blois

En voor de derde keer dit jaar is het raak in onze vereniging. Nu pakken Wim en Esmeralda een mooie tijdduif op Blois, 1 augustus 2020. Met een snelheid van 1316 m/min was dit goed voor een vierde plaats. Dit was niet alleen in de afdeling, maar in heel sector 2!

Het bestuur en de leden van P.V. de Doorzetters feliciteren Combinatie Elkhuizen met deze mooie prestatie

Teletekst voor Familie Toom, Bordeaux

Ondanks de verhuizing van de kolonie naar het nieuwe adres, weten Bart en Sebastiaan weer uit te halen en bemachtigen een mooie 7e plaats op teletekst in Zuid-Holland, op Bordeaux, 24 juli 2020.

Het bestuur en de leden van P.V. de Doorzetters feliciteren de familie Toom met deze mooie prestatie

Gero Dijk op teletekst, Pontoise.

En dat is weer een teletekstnotering voor Gero en Evelien Dijk, op de midfondvlucht Pontoise, 27 juni 2020!! De duiven kwamen met een sneltreinvaartje naar huis gesneld en met een snelheid van 1733 m/min pakken Gero en Evelien hiermee de 6e plaats in afdeling 5 en dus op teletekst!

Bestuur en leden feliciteren Gero en Evelien met deze fantastische prestatie!

Corona maatregelen voor tijdens het inkorven

Wij zullen als P.V. De Doorzetters als volgt te werk gaan:

Allereerst zullen we een WhatsApp groep aanmaken waarin we elkaar de benodigde informatie zullen verstrekken. Leon de Jong zal deze Whats-App groep beheren. Op woensdag melden de leden zich die mee willen doen met de vlucht van het aankomende weekend via de WhatsApp groep aan waarbij ook het geschatte aantal duiven wat men wil spelen, waarbij nestdoffers apart dienen te worden aangemeld. Dit dient te gebeuren voor 19.00 uur. Op woensdag avond zal dan ook dezelfde procedure gevolg worden als normaal met “de balletjes”. Leon de Jong zal dit verzorgen waarna hij op donderdag een overzicht zal versturen via de WhatsApp groep naar de deelnemers hoe laat zij bij het lokaal de manden en de klokken dienen af te geven.

Indien je niet in de gelegenheid bent om 17.30 uur eventueel in het lokaal aanwezig te zijn om in te korven dan dit graag even doorgeven aan Leon de Jong dan zorgt hij ervoor dat je na 18.30 uur pas aan de beurt bent.

Bovenstaande geldt bij inkorven op vrijdag en indien we op donderdag inkorven dient de informatie dus een dag eerder (dinsdag) te worden aangeleverd.

Op de toegewezen tijd meldt de liefhebber zich op de dag van inkorving waarbij hij aan de Randweg zijde van het lokaal de duiven en de klok aanlevert op de tafels welke voor de deur zijn geplaatst.

Weduwnaars, nestdoffers en duivinnen moeten aangeleverd worden in aparte manden waarop vermeldt staat wat de desbetreffende mand bevat tezamen met de klok. Alle duiven moeten voorzien zijn van een chipring of chipclip (voorschrift NPO) en vrachtduiven kunnen niet worden ingekorfd i.v.m. de logistiek. Tevens verzoeken we de liefhebbers om lege chipringen mee te nemen daar het altijd mogelijk is dat er een chipring kapot gaat en we in dat geval een nieuwe chipring kunnen toewijzen. Verder kunnen er alleen chipringen worden toegewezen aan ringnummers die reeds in de klok staan!!!!

Zowel de klok als de manden zullen door de toezichthouder worden gedesinfecteerd bij aanname. Hierna wacht de liefhebber in zijn auto of buiten het lokaal tot dat de duiven zijn ingekorfd  en de klok is vrijgegeven, waarna de toezichthouder de manden en klokken desinfecteert en worden teruggegeven aan de liefhebber.

Als alle duiven zijn ingekorfd en de vrachtwagen is gearriveerd zorgt een 6 tal leden voor het laden van de manden in de vrachtwagen.

Van deze 6 leden bevinden er zich 2 in het lokaal om de manden op de tafels voor de deur gereed te zetten, 2 leden vervoeren buiten het lokaal de manden van de tafel naar de vrachtwagen en de laatste 2 leden bevinden zich op de steiger om de manden in de vrachtwagen te plaatsen. Deze leden dragen tijdens het mandentransport handschoenen welke worden verstrekt door de toezichthouder en de voorgeschreven afstand van 1,5 mtr. wordt steeds in acht genomen.

Na aflopen van de vlucht wordt via de Whatsapp groep gecommuniceerd hoe laat de klokken worden aangeleverd bij het lokaal en gedesinfecteerd worden. Indien alle klokken zijn uitgelezen en een aankomstlijst is gemaakt zal worden gecommuniceerd via de WhatsApp groep wanneer de klokken, gedesinfecteerd en wel,  kunnen worden afgehaald. Ook dit geschiedt volgens tijdsafspraak.

Betreffende het voldoen van de vrachtgelden zal ook tezamen met de aankomstlijst een betalingsoverzicht gestuurd worden waarvan de desbetreffende liefhebber het voor hem geldende bedrag dient over te maken op de bankrekening van de vereniging. t.n.v. Penningmeester PV de Doorzetters.

Dit is een dekkende oplossing waarbij we echter wel in acht moeten nemen dat er zich maar 3 leden in het gebouw mogen bevinden.

De kleine deur blijft op slot en de grote zijdeur blokkeren we met tafels om zodoende altijd volgens het protocol te werken.

Tevens zijn de overige tafels in het lokaal dusdanig geplaatst dat er altijd de vereiste 1,5 mtr. in acht genomen wordt. Het invullen van de personele bezetting geschiedt in dit geval door de bestuursleden en de jongere liefhebbers.

Wim Elkhuizen en Leon de Jong zorgen voor de klokken en computerwerkzaamheden.

Als toezichthouders hebben we Bertus Kraan en Gero Dijk.

Voor het inkorven en het laden van de manden in de vracht wagen hebben we Willie Roodnat, Leo Middelkoop, Gero Dijk, Sakis Minovgioudis, Sebastiaan Toom, Bertus Kraan, Wim Elkhuizen, Leon de Jong, Gert-Jan de Ruiter en Henk Visser bereid gevonden.

Daarbij gaan we er van uit dat we onderling afspreken wie wat wanneer doet en altijd er voor zorgdragen dat er zich maximaal 3 personen in het lokaal bevinden en dat er altijd afstand wordt gehouden van minimaal 1,5 mtr.

De communicatie over dit geheel gaat via de reeds besproken WhatsApp groep.

Tevens willen we jullie vriendelijk verzoeken om niet in de directe omgeving van het lokaal met een aantal liefhebbers gezellig een praatje te maken daar dit voor jezelf en voor ons vervelende gevolgen kan hebben in de vorm van geldboetes voor de individuele leden en eventuele sluiting voor de vereniging.

Kortom, wees verstandig en voorkom dit soort problemen.

Verder wensen we jullie via deze weg alvast weer veel plezier met de duiven en blijf gezond!

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Henk Visser

P.V. De Doorzetters

Sakis Minovgioudis op teletekst!!

Op de dagfondvlucht vanuit ARGENTON sur CREUSE speelt onze Griekse vriend zich weer in de kijker met een prachtige 9e plaats op teletekst! In Zuid Holland waren 7.374 duiven in concours dus zet Sakis Minovgioudis een schitterende prestatie neer.

Henk Visser op teletekst!!!

Onze voorzitter die alleen met jonge duiven vliegt, weet het weer voor elkaar te krijgen. Hij bereikt het hoogste podium voor duivenmelkers: een plaatsje op teletekst veroveren, ook hij met de hulp van Bertus. Op Troyes bereikte hij de 9e plaats. Wat een mooie prestatie!

Het bestuur en leden feliciteren Henk Visser met deze fantastische prestatie.

Combinatie Elkhuizen op teletekst!!

Ook in 2015 staan Wim en Esmeralda weer op teletekst, natuurlijk met de hulp van Bertus en Jaap. Zij behaalden de 5e in Zuid Holland. Ruffec was dit jaar niet alleen de langste dagfondvlucht, maar ook een hele zware, met pittige tegenwind. Een mooie prestatie was het dus zeker, van de jaarling duivin 1051207!!

Het bestuur en leden feliciteren Combinatie Elkhuizen met deze fantastische prestatie.

Fam. Toom op teletekst!!

Ook in 2015 staan Bart, Sebastiaan en Ko weer op teletekst, nu op de overnachtvlucht uit Bergerac, onder tropische omstandigheden is het hun super doffer de 930 die de 8e plaats pakt in sector 2. Wat een geweldige prestatie van deze doffer en zijn bazen.

Het bestuur en leden feliciteren Bart, Sebastiaan en Ko met deze fantastische prestatie.

De club in de krant

9 dec 2014

Marathondag P.V. De Doorzetters ALBLASSERDAM – Bar en boos waren de weersomstandigheden afgelopen zaterdagmiddag. Dit weerhield de leden, maar ook niet-leden niet van een bezoekje aan de jaarlijkse Marathondag van P.V. De Doorzetters in haar clubhuis aan de Randweg. Verschillende duivenbezitters hadden een viertal vogels ter keuring ingezonden. Van de mogelijkheid om te bieden op bonnen, die recht gaven op jonge duiven of duiveneieren, werd enthousiast gebruik gemaakt.

P.V.De Doorzetters Foto Ria Scholten.

Door het gratis ter beschikking stellen van tegoedbonnen voor jonge duiven of duiveneieren sponsoren de prominenten onze vereniging. Vandaag vindt ook de trekking van de verloting plaats en draait het rad van avontuur op volle toeren, vertelde voorzitter Henk Visser.Op deze manier genereren wij de extra financieen die nodig zijn om onze vereniging draaiend te houden. De meeste duivenliefhebbers houden zich al vanaf jonge leeftijd met hun hobbysport bezig. Het is mooi om duifjes te zien opgroeien en er mee te spelen, aldus tweede voorzitter Jaap van Vlijmen. Het blijft bijzonder dat een duif na de vlucht letterlijk uit de lucht komt vallen. Op de vraag hoe zij de weg naar hun hok terug kunnen vinden kan niemand met zekerheid antwoord geven. De clubgenoten realiseren zich dat de beeldvorming rond de duivensport niet altijd positief is.We willen graag vertellen over de manier waarop wij met onze dieren omgaan. Het vervoer is aan strenge regels gebonden. Hierbij kun je denken aan verplichte drinkpauzes, een maximaal aantal duiven per box en een optimale klimaatbeheersing. Veel maatregelen zijn op aangeven van duiveneigenaren ingevoerd. Je zorgt niet dagelijks voor een dier om het vervolgens in een boerenkar naar Frankrijk te vervoeren. Postduiven houden van vliegen. Als je hen ’s morgens vroeg loslaat kunnen ze zomaar twee uur wegblijven. Veel mensen realiseren zich bovendien niet dat een duif, afhankelijk van de weersomstandigheden, een snelheid van meer dan honderd kilometer per uur kan halen. Het bekende ‘klokken’ is achterhaald door nieuwe technieken, vertelt penningmeester Hans de Bruin.De duif heeft een chip in zijn voetring. Op de klep van het duivenhok is een magnetisch veld aangebracht. Zodra het dier landt wordt hij of zij ‘geconstateerd’. De duiven vliegen van april tot half september. Kwalitatief goede hokken, kwaliteitsvoer, medische kosten, transportkosten en de eerder genoemde elektronica maken de duivensport niet goedkoop. Om die reden kiezen liefhebbers er nogal eens voor om met meerdere personen op eenzelfde locatie duiven te houden. Voor belangstellenden is het mogelijk om vrijblijvend een kijkje te nemen bij een van de leden te nemen.We komen regelmatig bij elkaar, vertellen de mannen.In het vliegseizoen om na te praten over de vlucht, maar ook om van gedachte te wisselen over onze hobby. In het winterseizoen houden we een klaverjastoernooi en een feestavond voor de leden.

teletekst voor Elkhuizen & co en Saki Minovgioudis

Weer is het twee leden van PV de Doorzetters gelukt om op teletekst te vliegen.Dit keer was het de Comb. Elkhuizen & Co die op de laatste jongenduiven vlucht uit Sens de 10e prijs winnen in sector 2 daar naar is het Saki Minovgioudis die de 11e prijs pakt.

Het bestuur en leden feliciteren Comb.Elkhuizen & Co en Saki Minovgioudis met deze fantastische prestatie.